M&M

Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie go to kosztowało mniej wysiłku – tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność, aby patrząc – nie widzieć, aby słuchając – nie słyszeć.
Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem


Od kilku lat z zapałem biegamy i świetnie się przy tym bawimy. W biegu poznajemy ludzi i świat. Wcześniej to wyjazdy samochodowe stanowiły nieodzowny elementem naszego życia.

Motocaina – 4xM
Klassikauto