M&M

Už niekoľko rokov, s nadšením a mal veľký beh Zároveň baví. Nemáme žiadne sny, Máme plány a ich prevedenie. V priebehu budeme spoznávať ľudí a svet.
Pred niekoľkými rokmi tvorili automobilovej výlety nepostrádateľnou súčasťou nášho života, Boli to náš štýl a spôsob života.

Motocaina – 4XM
Klasická autá