Врти

И капетанот се врти и јас не гледам.
Фото. боја Испратена

Раскажувачот е еден! Постепено тие ќе бидат додадени на сите изгубени и најдени и архивски снимки од трчање, патуваат, истражуваат…

Reggae Marathon 2016 Нашиот прв маратон и мојот … затемнување

Боја Испратена Вроцлав

Пустината Еилат маратон

Танзанија 2019 – патување пред маратон 😉