Врти

И капетанот се врти и јас не гледам.
Фото. боја Испратена

Раскажувачот е еден! Постепено тие ќе бидат додадени на сите изгубени и најдени и архивски снимки од трчање, патуваат, истражуваат…

Имаме Catwalk

Хакирано патување – не работи жив човек