36. Silvester Street Run - Trzebnica


Tradičný silvestrovský beh v tradičnom pre 2020 rokov virtuálneho vzorca.

Bolo to určené na beh 3 dni: 30.12.2020 - 1.01.2021.
Môžete si zvoliť vzdialenosť 5 alebo 10 km.

A tak sme skončili 2020 rok so spustenými plánmi 2021 koniec koncov i 4 maratónov po tomto pandemickom roku klesá.