Раса на главите на предавателите на кучиња - Громадка

3 фаза на ПКО Убезјексенија преку Долни ИŚаск
Фото. Ана Баран


далечина: ФУН - три круга од 18,0 км заедно 54,0 километри
Pogoda: топлина и жешкото сонце
Впечатоци: тоа не е моја околина
Моето деби беше молња брзо: на проектот, 200 метри и DNF
Фото. Фотопцерзутка