Rozkręcamy Nowy Rok

Fot. WKB Piast

„Jedną z metod ułatwiających osiągnięcie celu, jest dochodzenie do niego małymi krokami”

– nie w naszym przypadku. Po pierwsze nie mamy celu, tylko „listę zadań do wykonania” a po drugie realizujemy je wielkimi susami.
Dzisiejsze treningi i nasze 42 km w 2019…
Moshi Tanzania

Nowy Rok witamy z 5 maratonami do pokonania i bardzo nieoczekiwaną noworoczną niespodzianką, którą sobie sprezentowaliśmy.
Tromso Norwegia

Wygląda na to, że nie zwalniamy a raczej się ROZKRĘCAMY.
Nicea Francja