почеток листа

Фото. Ана Shilonosova

Поништување на учество на конкурсот на почетокот на авантура од трчаат наоколу не се случи. Оваа година, рекордот за есен и сите вина на мојата лоша главата.
Czytaj dalej →