6. Карфур Gear Три Хилс


Ќе почнам со бесмртна реченица: Оваа година имавме да се подготви, повеќе, дека трката беше одложено за еден месец. Таа излезе како и обично, иако признавам, дека ако одлучите да се тренингот, најчесто го одбираат патот “три рида”.
Czytaj dalej →