XXVI Μικρό Μαραθώνιο Złotnicki


4,2Κ: 00:19:24 (i stało się 2 w Open kobiet)μέσα 00:19:51