Tretie vydanie akcií Prusice Run – etáp X


5K: 00:23:34 (2 OPEN ženy) v 00:24:13