Treće izdanje dionica Prusice Run – Etap IX

27 Rujan 2015 Treće izdanje dionica Prusice Run – Etap IX

Kasni početak ciklusa…5K: 00:23:44 u 00:24:43