Retro Paris

Začali sme Retromobile, ale pred tým sa stanovujú povinné Eiffelova veža a Miniaki

viac Miniaków

a vedľa nášho hotela od záhrady Luxemburska je skutočný umývadlo

väčšina “kangurkami” tak charakteristické Francúzsko…

Paríž zimné im nie je tak strašné

V Retro mal tiež dva!

Corrado Lopresto predstavuje elegantne

Som si vymyslela nevybavené Automotive

ale to je iný príbeh…