Zrakoplova i automobila

Bogata zbirka zrakoplovne počinje na terenu grožđa

nastavlja kroz hangar

, a završava u dvorcu padobranima i zračnih sjedala.

Društvo zrakoplova je čak i ugodno.