165XR10

Disky Marcos nutný k aktualizácii a rozhodol sa využiť služby odborníkov. Po niekoľkých pokusoch o vytvorenie čo, rozhovory a prekladať to, čo máme na mysli, odstúpil. V závere sa ukázal byť prohibitívne cenu. Maciek poskytla potrebné príslušenstvo a rovnakú krásne leštený Wolfrace.