Sláva

Jedna fotografia, Som vyslaný na palube Mini Magazine z značný rozruch. Stovky z nich polubiły, MM je v budúcom čísle časopisu (Vydanie marec) publikovať, spolu so stručným vzťah a som veľmi “Exotický” správy – Jedným z najzaujímavejších:
“Nevedel som, že oni mali mini v Poľsku, ale to je úžasné”