Ich troje

Prvý slnečný víkend v mesiaci sme sa rozhodli použiť pre ďalšie testy Marcos. Pokrok zlyhania a to je ešte horšie, musíme dokončiť niekoľko kusov a potom podarí ísť.
Banda zahrnuté 🙂

Pre túto chvíľu lov jesenné depresie – na rohu nešiel (prvýkrát!), zhromaždenie pred nami v minulej sezóne a garáží – Nedeľu aspoň sa mi podarilo sledovať…