Registrácia na žlté…

Počet na nás čaká takmer dva roky, a to je 2 v 4.

Registrácia išlo prekvapivo hladko, s cieľom získať všetky potrebné doklady na. Prežili sme v tejto veci “wygami” ale zakaždým je to iné a na začiatku tohto roka sa zmenila pravidlá, jeden proste nemenia požiadavku nezmyselné nálepky a dvoch matíc…
Formulácia občianskej iniciatívy o zmene registrácie starožitných vozidiel a modelu viac civilizovaných krajín jediného registra pre celú kolekciu. Pre nás to nebude nič meniť, pretože všetky vozidlá na verejných komunikáciách, a tak budete musieť nechať zaznamenané oddelene. Radšej by som významné zmeny v spôsobe poistenia – jedna poisťovňa pre celú kolekciu, a menšie zmeny v označovaní – odstúpenie podľa môjho názoru, v prípade nezmyselného pomníka a nevzhľadných nálepky a požiadavka len jedného poľa. Zranenia, že nikto nebude myslieť na také základné otázky a nemáme riadiť naše “Ročník” právo.