Auto Viedenská

Ráno, ako obvykle ma, sme išli do bitky o Viedeň. Už na autobusovej zastávke a počuli sme naši krajania obdivovať KRAS. Potom som zmenil na metro a po 11 przestankach sme boli v centre. Vybavený s voľným mapou chodníky kempe dali pamiatky vidieť. Samozrejme sme tiež venovaná pozornosť na tie pohybujúce sa.
< Czytaj dalej →