Член на клуб движење

Се чини, сега дека сме подготвени за сезоната, за таа пролет се уште не се. Ние заврши главната работа, Останатите за завршување на малите нешта: Амблеми, декоративни ленти, опрема копчето и управувачот од.


Прашањето за дискусија е фитинг карбуратори, И двајцата имаме голема желба да се качи овие чуда, Јас изгледа одлично, и се надеваме, па тоа ќе работи. Но, кој ќе се регулира…