Δίδυμα στο δρόμο

Ένα τέτοιο μικρό “Δίδυμοι” θα υποστηρίξει GT serducho μας. Εγκατάσταση της ΜΕΥ μόνο ή ακόμα και της Βαλκανικής Minijadzie γιατί αν πάμε σε πιο μπλε.