Pri hľadaní MINIAK

Strojný inžinier podieľal na ničenie, tak to bude zaujímavé dať dohromady, designer ma Wolne, Tak som šiel hľadať miniaków…
Na ulici som nemohol loviť, Chudinka bola len taká…


Musel som použiť viac presviedčania a navštívil…

No, bol, veľmi nezaujímavý modrá 850, pre zvyšok mňa bol fascinovaný…