Decembrový sprievod

Rozhodli sme sa ísť za studena Clubim, Noc Decembrový na mini prehliadke organizované Inchcape. Club prišiel statočne a – 15 vystrelil, Potom pomaly leto zakolebaliśmy do zberného bodu Magnolia.


V mojej naivite som dúfala, že organizátor “zaklopal” miesto – bohužiaľ, obchod hral Dantesque scénu predvianočný. Podarilo sa nám nájsť kus off a zaparkoval tam, zíde zvyšok z nás. Nový bol asi 10 áut, klasika 4. Po krátkej inštruktáž na mestskej prehliadke začal, a my sme sa rozhodli ísť priamo na salóne – żółte blachy mają swoje prawa 😉
Prekročenie park sa ukázalo byť celkom problém, na konci sa nám podarilo dostať sa von z korku a žiadne prekvapenie dorazili na miesto, kde sa čoskoro stretne zvyšok miniaków. Sme boli ošetrené do studeného bufetu, horúcej kávy, nápoje wyskokowymi, módna prehliadka a voľný pogaduchami. Divízia klasiky a plastov, ale vždy dominuje chváli patrí Katerina, ktorí statočne pokúsil postaviť nad divízií.

Zdá sa,, že niektorí ľudia sa pripravujú na zradu vianočný…
Po pogaduchach, przeszperaniu rozsah ojazdených áut sa dostal domov. Aj ľutoval čistenie preč studenej podvozok Clubiego. Ja, bola to jeho prvá a posledná zimný čas.