Podzim

Podzimní nejsme trápí, dlouhé tmavé večery strávené v garáži bojů Clubim
Pokrok
co zresztą jest czystą przyjemnością 😉
Zbytek gangu je na tom dobře…