ES ísť domov

Maciek slova – “Nie je to zlé”, Aj pokrzepiły – ktorý je dobre…

On ide, disky a štrnástej musí dosahovať…

a potom umývanie a balenie alebo pracovný plán pre nadchádzajúce mesiace… že zápis nezmieňuje žltá.