Golden čas začať

Blížiace sa víkend… Tento mesiac sme sa všetci preč. Vychádzame z ôsmeho historické vozidlo Parade (to bolo blízko k autu bolo na plagátu propagujúce sprievod). Ďalšie Dolnosliezske historické vozidlo Rally Eco Motor Show a končí štrnásty rohu.
Skráťte nášho pobytu v Česká republika v nedeľu, aby mohla začať v NLC. Pozdĺž cesty, stále sa čaká na druhé vylúčenie WLTA.
V októbri sme plánovali krátku dovolenku a výmena mini truck v Amberku.