NLC

Víkend bol v znamení rally. V sobotu som bol na školení v nedeľu na preteky. Som spokojný s nimi, a nie. Všetci chválili ma pre jazdu v noci, Profesionálne zatáčanie atď, Ale výsledok nespĺňa ma. Jedinou útechou je, že, že som bol najslabší auto a jasne cítil nedostatok energie.
Za dva týždne sa budem snažiť eliminovať druhý efekt ešte viac od seba a bubliny – ale aj vzhľadom k jazde Amberkiem.

Fotografie. Stefana Wyszyńského