S poťouchlý

Po návrate z “Grunwald” Amberek eskapády boli dôkladne sušené. Maciek starostlivo merať a veľmi vyzliekla zajatý snažil sa zistiť, kde sa voda berie. Aj obsadenie novej Mania:
Rally Costa Brava Historická
alebo Postup pôvodnej “srdce” Siren Šport
alebo plánovanie nových trás sa ubehnutej.

PS.
Bezprostredný zmenu vzhľadu vášho blogu – konečne Toto mi vadí, pretože “partizán” grafiku a farby, a mám v úmysle zadať podrobné opisy vykonaných opráv a ďalšie “zlepšenie”. Možno, že niekto bude tieto informácie používať… a možno ste tretej milusiński…

i na koniec zachęcam do lektury 😉
Srbsko milovaný Mini