Antonín

Počasie ráno bolo škaredé, Avšak sme sa rozhodli ísť, ako som sľúbil. Našťastie počasie schválila Breslau, a bol docela pekná. Šli sme na dvoch jázd a čoskoro viesť Maciek. On bol rozrušený, si nevšimol svetla, jel na červenú a potom jel konzervatívne 60. Ak chcete byť tak nervózny pred ním, a zrýchlil na 100 – na miejsce jazda poszła jak z płatka 🙂
Posiedzieliśmy, Táborák a rozprávali si zaliczyliśmy.

Atmosféra pri rally je vždy veľký, Ale musím priznať,, cez to miesto je beznádejnej cestovného ruchu hodnoty. Pred dvoma rokmi, bol bitky, a stisol masky. Tentoraz náš tím odcudzených gril rošt.
Autá budí záujem nielen zlotowiczów, ale aj ostatní návštevníci resort. Mali sme niekoľko výletov a rokovania v tomto tuningowców.