The January Madness

After the frosts and snows we wanted to feel a little heat…

Od Miniaków jednak nie mogliśmy się uwolnić 🙂

The January climate