Gruchy

Šli sme k ránu – ako vozík je výmena a Gruchy.
Je na čase.
Pridali sme príliš hi lo.